Privacyverklaring

Privacyverklaring Biblionet Drenthe (AVG)

versie: 25 mei 2018

Jouw privacy is voor de bibliotheek van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de bibliotheek allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met de bibliotheek.

Afsluiten van een abonnement en afhandelen reservering of uitlening

Wanneer je bij ons een abonnement afsluit en/of media zoals boeken, tijdschriften, cd’s, films etc. reserveert of leent, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jouw abonnement te verwerken, de reservering en/of de uitlening af te handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan Biblionet Drenthe en de bibliotheken in de provincie Drenthe geven om het abonnement, de reservering en/of uitlening te verwerken. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het abonnement dat je bij ons afsluit en de uitleningen die wij voor jou verzorgen. Wij bewaren deze informatie tot vijf jaar nadat jouw abonnement is opgezegd.

Afsluiten van een school abonnement

Wanneer je bij ons een school-abonnement afsluit gebruiken wij naast de voorgaande gegevens ook de volgende persoonsgegevens:

Deze gegevens worden door de school aan ons verstrekt en hebben wij nodig om de dienstverlening aan de scholen mogelijk te maken. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan de school.

Profilering

Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar en met marketinggegevens combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.Hiervoor gebruiken wij:

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot vijf jaar.

Toegang portaal

Met ons portaal “mijn menu” krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de dienst. Dit portaal is een optie, je kunt er gebruik van maken als je dat wenst maar het hoeft niet. Als je er gebruik van maakt houden wij bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij naast de voorgaande persoonsgegevens de volgende gegevens:

Wij bewaren deze informatie tot vijf jaar nadat jouw abonnement is opgezegd.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij:

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en één jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Hier hebben wij een legitiem belang bij.

Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Voor de nieuwsbrief gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het toesturen van deze nieuwsbrief. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via “mijn menu” kun je dit ook doorgeven. Wij bewaren deze informatie tot vijf jaar nadat jouw abonnement is opgezegd. Hier hebben wij een legitiem belang bij.

Aanbiedingen en nieuwe producten of diensten

Wij willen je graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit kunnen wij doen per post, e-mail of telefoon. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze uitingen. In elke brief staat hoe dat moet en elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld. Via “mijn menu” kun je dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierna genoemde partners, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Diensten van de Koninklijke Bibliotheek

Als lid kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen en op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken. Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van jouw lidmaatschapsgegevens aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html. Als je gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kun je voor jouw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.

Je kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van bijvoorbeeld Facebook of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Gegevens van websitebezoek

Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert

Locatiegegevens

Wij maken geen enkel gebruik van locatie gegevens.

Privacy Officer

Wij hebben een zogeheten Privacy Officer aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Indien je een klacht hebt dan kun je dat melden bij onderstaand adres. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doel

De website van de bibliotheken Drenthe is bedoeld om bezoekers te informeren over diensten en producten, om klanten te werven en om toegangskaarten voor activiteiten te verkopen.

Informatie en aansprakelijkheid

De website van Bind bibliotheken Drenthe wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan niet gegarandeerd worden dat de website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel is. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. Bind bibliotheken kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

De bibliotheken Drenthe zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bibliotheken Drenthe.

Tijdens activiteiten in en om de bibliotheek worden regelmatig foto’s of films gemaakt voor plaatsing op de website en social media als Twitter en Facebook. Het is niet altijd mogelijk om toestemming te vragen voor het nemen van deze foto’s. Indien u zichzelf ziet op één van de foto’s op deze website en u tekent bezwaar aan, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via het contactformulier.

Informatie van derden

De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Bind bibliotheken Drenthe zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
De Bind bibliotheken zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de Informatie berusten bij de bibliotheken Drenthe of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op de website of in de Informatie, mag u de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van de website of de informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de bibliotheken Drenthe.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen

De bibliotheken Drenthe behouden zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 augustus 2019. Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden.