Overheid trekt €11 miljoen extra uit voor bibliotheken

Gepubliceerd op: 16 april 2024 11:09

Het kabinet stelt in de Voorjaarsnota ruim 11 miljoen euro extra beschikbaar voor de tijdelijke regeling specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen. En dat is heel goed nieuws!

In de tweede ronde van deze regeling kregen 44 gemeenten geen subsidie voor 63 aanvragen. Met deze extra 11 miljoen euro kunnen deze aanvragen alsnog in aanmerking komen voor subsidie. De Kamer had opgeroepen extra geld beschikbaar te stellen voor nog meer en betere bibliotheekvestigingen.

Vanaf 2026 geldt in de Bibliotheekwet een zorgplicht. Alle gemeenten moeten dan zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Met deze regeling en een overgangsregeling in de komende twee jaar, kunnen de gemeenten het bibliotheeknetwerk versterken.

In bibliotheken komen kennis, verhalen en andere perspectieven samen. Daarom is het belangrijk dat de bibliotheek voor iedereen bereikbaar is.

Meer informatie: 11 miljoen euro extra voor versterking bibliotheken | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl